Team Øst Trial klar for nye søkere 2016-2017

 

NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2016-17. Søknadsfrist er 20. desember 2015.

Team Øst Trial driftes i samarbeid med RØT og NMF Region Øst, og har vært i drift i flere år allerede. Dette er et satsningsteam for unge trialutøvere som ønsker seg opp og frem i vår region, som har langsiktige planer og målsetninger for sin satsning og vilje til å stå på for å nå sine mål. Team Øst Trial er ment å være første skritt på veien videre i satsningen.

Under finner dere invitasjon, plandokument, og søknadsskjema.

For mer info kan leder i NMF Region Øst, Geir Øyen, kontaktes på post@nmfregionost.no eller mobil 93219960. Foreldrekontakten i årets team kan også kontaktes hvis dere ønsker å høre mer om hvordan det har vært på teamet i år, Ole Bjørn Skimten, mobil 48204714, epost samhain83@hotmail.com.

Uttakssamling blir på Kråkerøy 30. januar 2016, med oppmøte i klubbhuset til Kråkerøy TC.

Vi håper klubbene vil informere videre ut til sine klubbmedlemmer slik at vi når ut til aktuelle utøvere som kunne tenke seg å søke.

Invitasjon    Søknadsskjema     Plandokument