Protokoller NMF Region Øst

Her finner du godkjente 2020 protokoller.

Tingprotokoll 2020, -tinget er utsatt pga. covid-19. 

Vedlegg til tingprotokollen:

  • Årsberetning NMF Region Øst
  • Regnskap 2019
  • Revisjonsrapport
  • Budsjett 2020
  • Årsberetning MX
  • Årsbereting Trial
  • Årsmelding Region Øst Trial (RØT)
  • Årsberetning Roadracing
  • Årsberetning Båt
  • Årsberetning Enduro

 

 

Styreprotokoller:

 

StyrStysssss

SStStyStyrer//SStyr 

 

 

2019 Protokoller
Her finner du godkjente 2019 protokoller. Tingprotokoll 2019 Vedlegg til tingprotokollen: Årsberetning NMF Region Øst ...
2018 Protokoller
Her finner du godkjente 2018 protokoller. Tingprotokoll 2018 Vedlegg til tingprotokollen: Årsberetning NMF Region ...
2017 Protokoller
Her finner du godkjente 2017 protokoller. Tingprotokoll 2017 Vedlegg til tingprotokollen: Årsberetning NMF Region Øst ...
2016 Protokoller
Her finner du godkjente 2016 protokoller. Tingprotokoll 2016 Vedlegg til tingprotokollen: Årsberetning NMF Region ...
2015 Protokoller
Her finner du alle godkjente protokoller fra 2015. Tingprotokoll 2015 Vedlegg til tingprotokollen: Årsberetn...
2014 Protokoller
Her finner du godkjente 2014 protokoller: Tingprotokoll 2014 Vedlegg til tingprotokollen: Årsberetning NMF Region ...
2013 Protokoller
Her finner du godkjente 2013 protokoller: Tingprotokoll 2013 vedlegg til tingprotokollen Årsberetning NMF Region Ø...