Om regionen

Norges Motorsportforbund Region Øst ble formelt stiftet 9. februar 2008 etter at Forbundstinget i 2007 vedtok å lovfeste regioner i Norges Motorsportforbund.

§ 34 i Norges Motorsportforbund sin lov sier følgende om regioner:

§ 34 Regioner
(1) NMF deles inn i seks regioner for å organisere samarbeid mellom klubbene om
konkurranser og andre oppgaver for å ivareta motorsporten.
 
(2) De seks regionene er:
NMF Region Innlandet
NMF Region Midt Norge
NMF Region Nord Norge
NMF Region Sør Norge
NMF Region Vest Norge
NMF Region Øst Norge
 
(3) Regiongrensene skal i hovedsak følge fastlagte fylkesgrenser, men forbundsstyret kan vedta justeringer av grensene for motorsportregionene.
 
(4) Regionenes formål er å arbeide for motorsportidrettenes utvikling innen regionen og fremme samarbeidet mellom klubbene. Den skal bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder motorsportidrettene innen regionen.
 
(5) Forbundsstyret godkjenner lover for sine regioner basert på basislovnorm for særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret. Forbundsstyret skal videre søke Idrettsstyret om endelig godkjenning av regionlovene.
 
(6) Forbundsstyret sørger for økonomisk ramme og midler til regionene årlig for å sikre forutsigbar.