Trial er en voksende sport, med omlag 1000 lisensierte utøvere i Norge. Men vi er nok fremdeles for en minoritet å regne i idrettsNorge.

Trial er en morsom og sosial sport for hele familien og passer like godt for jenter som for gutter.

Ordet Trial er engelsk og betyr kort og godt «prøve» eller «prøvelse». Det beskriver rimelig godt hva føreren føler underveis i en løype med mer og mindre uoverkommelige hindre og utfordringer.

Trial er en gren av motorsykkelsporten, ferdighetsprøve i vanskelig terreng.

Førerne skal ta seg gjennom en avgrenset løype i terrenget, som kalles en «seksjon».

Ferden skal skje uten at føreren «tar nedi» med føttene for å støtte seg eller gjenvinne balanse.

Fart betyr normalt lite i Trial, men det finnes ett unntak:

Dersom to førere står med like mange prikker etter konkurransen, vinner den som gjennomførte på kortest tid. Her er det imidlertid lengden på pausene og ikke hastigheten i løypene som avgjør.

Barn kan begynne å trene trial i organiserte former fra fylte 5 år. Frem til utøveren er 16 år, må foresatte være med og tilstede på all form for trening og konkuranser.