Innkalling til Regionsting 08. mars 2014

NMF Region Øst innkaller til Regionsting på Osloungdommens Motorsenter 08. mars kl. 11:00.

Fullstendig saksliste med mer finner du her.

VEL MØTT!