Uttak Team Øst Trial 2015-2016

17. januar ble det holdt uttakssamling i NMF sine lokaler i Drammen i regi av NMF Region Øst. Samlingen ble gjennomført ved hjelp av trialteamets hovedtrener Joakim Sætre, innleid trener med Trener 2 kompetanse Emilie F. Westbye, teamets foreldrekontakt og behjelpelige foresatte. Tilstede fra regionsstyret var Mary-Ann F. Westbye.

Utøverne startet dagen med fysiske tester hvor 1500 meter løpetest stod først på programmet. Derettrer fulgte pushups, planke og hopp på kasse. Ingen sparte på kruttet og ga alt de hadde!

Etter velfortjent lunsj ble det gjennomført en times presentasjon med fokus på trening, treningsplanlegging, gjennomføring og evaluering. Temaer som målsetting, øktplaner, treningsdagbok og evaluering av trening med mer ble gjennomgått.

Da plenumsdelen var ferdig dro alle til kjørehallen til Eiker Trialklubb for å gjennomføre samlingens siste del som var kjøring og utøversamtaler. Det hele var gjennomført i løpet av et par timer, og samlingen ble avsluttet programmessig kl. 16. Så var det bare å vente på uttaksresultatet som ble lovet innen en uke.

Fredag 23. januar var uttaksresultatet klart. Teamet fortsetter som før med fire utøvere, hvor nykommer er Victor Finsal fra Kråkerøy Trial Club. De tre øvrige utøverne har vært med et år tidligere og fikk fornyet tillit til for to nye år. Disse er Oscar Nicolaysen, Oddbjørn Skimten (begge Kråkerøy TC) og Jonas Eriksen (Skiptvet Motoraktivitetsklubb).

NMF Region Øst takker alle for en flott innsats på uttakshelgen, og ønsker alle lykke til på teamet.

Team Øst Trial 2015-2016

Fra venstre: Jonas Eriksen, Oscar Nicolaysen, Victor Finsal og Oddbjørn Skimten. Bak: Joakim Sætre, hovedtrener.

Noen flere bilder fra uttakssamlingen, alle foto: Ole Bjørn Skimten 

1500 meter løpetest Pushup test, Victor Finsal og Emilie F. Westbye
Planken Hopp på kasse, Oddbjørn Skimten
Plenum i Drammen Kjøretrening Eikerhallen