Sakspapirer NMF Region Øst Ting 2020

NMF Region Øst avholder ekstraordinært Regionsting mandag 15. juni kl. 19:00 på Osloungdommens Motorsenter (OMS) i Hvervenbukta i henhold til tidligere innkalling.

Husk å melde dere på elektronisk via linken under.

Grunnet corona situasjonen så må vi ha en elektronisk påmelding for å kunne dokumentere hvilke deltagere vi har hatt på møtet. Vi forsøker da med NIF arrangementssystem, I-Sonen. Dette ligger på:www.isonen.com. Link til regionstinget: https://isonen.com/event/ckawk2jss0gir0a67yw391ysf Har du problemer med påmeldingen, kontakt Geir Øyen (kontaktinfo under).

Vi ber alle deltagere om å overholde, de nå velkjente, smittevernreglene.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest Lørdag 13. juni 2020.

Sakspapirer til tinget finner du i linken her i pdf format (2039 KB).

Vi oppfordrer alle til å laste ned dokumentene før møtet. 

Regnskap og budsjett tilsendes på forespørsel til Geir Øyen, mobil 932 19 960 eller e-post post@nmfregionost.no

VEL MØTT TIL REGIONTING

 

Først publisert 09.06.2020