Søke opptak Team Øst Trial 2023 - 2024

 

NMF Region Øst åpner for opptak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2023-2024. Søknadsfrist er 15. desember 2022.

Dette er et satsningsteam for unge trialutøvere som ønsker seg opp og frem i vår region, som har langsiktige planer og målsetninger for sin satsning og vilje til å stå på for å nå sine mål. Team Øst Trial er ment å være første skritt på veien videre i satsningen.

Trener og en foreldrekontakt valgt blant og av de foresatte på teamet, drifter teamet i samarbeid med NMF Region Øst.

Under finner dere invitasjon og søknadsskjema.

For mer info kan ansvarlig for trial i NMF Region Øst, Ole Bjørn Skimten, kontaktes på epost samhain83@hotmail.com eller mobil 48204714. Foreldrekontakten, Thomas Karlsen, i årets team kan også kontaktes hvis dere ønsker å høre mer om hvordan det har vært på teamet i 2022.Epost: thomas.karlsen@husqvarnagroup.com

Opptakssamling blir i løpet av januar neste år, søkere vil få nærmere info om sted og program for samlingen.

Vi håper klubbene vil informere videre ut til sine klubbmedlemmer slik at vi når ut til aktuelle utøvere som kunne tenke seg å søke.

INVITASJON.  SØKNADSSKJEMA SØKNADSKJEMA WORD