Protokoller NMF Region Øst 2022

Her finner du godkjente 2022 protokoller.

Protokoll fra Tinget 2023

 • Innkalling
 • Saksliste
 • Forretningsorden
 • Styrets årsberetning
 • Årsberetning Dragbike
 • Årsberetning RR
 • Årsberetning Trial
  • Årsberetning Region Øst Trial/Team Øst Trial
 • Årsberetning MX
 • Årsberetning Båt
 • Kontrollutvalgets beretning
 • Regnskap 2022
 • Budsjett 2023
 • Valg

 

Ting 2023 papirer samlet 

 

 

 

 

Styreprotokoller: