Presentasjon av Team Region Øst MX 2014

Teamet i MX 2014 har laget en flott presentasjon av seg selv.

Link til presentasjonen på YouTube