Opptak til regionsteam, Team MX/Enduro 2022-23

NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Region Øst Motocross og Enduro for perioden 2022-2023. Søknadsfrist er 31. januar 2022.

Dette er et satsningsteam for unge utøvere som ønsker seg opp og frem i vår region, som har langsiktige planer og målsetninger for sin satsning og vilje til å stå på for å nå sine mål. Team Region Øst MX og Enduro er ment å være første skritt på veien videre i satsningen.

Under finner dere invitasjon og søknadsskjema.

For mer info kan trener Christer Svensen kontaktes på epost cs82live.no, eller leder i NMF Region Øst, Bodil Larsen, kontaktes på post@nmfregionost.no eller mobil 40067273.

Uttakssamling blir ettervinteren. Info om sted og program vil bli sendt ut til søkerne når dato er satt.

Vi håper klubbene vil informere videre ut til sine klubbmedlemmer slik at vi når ut til aktuelle utøvere som kunne tenke seg å søke.

Informasjon   Søknadsskjema