Opptak Team Øst Trial 2020-2021

 

NMF Region Øst åpner for opptak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2020-2021. Søknadsfrist er 15. desember 2019.

Dette er et satsningsteam for unge trialutøvere som ønsker seg opp og frem i vår region, som har langsiktige planer og målsetninger for sin satsning og vilje til å stå på for å nå sine mål. Team Øst Trial er ment å være første skritt på veien videre i satsningen.

Trener og en foreldrekontakt valgt blant og av de foresatte på teamet, drifter teamet i samarbeid med NMF Region Øst.

Under finner dere invitasjon og søknadsskjema.

For mer info kan leder i NMF Region Øst, Geir Øyen, kontaktes på post@nmfregionost.no eller mobil 93219960. Foreldrekontakten i årets team kan også kontaktes hvis dere ønsker å høre mer om hvordan det har vært på teamet i år, Sigbjørn Kjos, epost sigkjos@gmail.com.

Opptakssamling blir i løpet av januar neste år, søkere vil få nærmere info om sted og program for samlingen.

Vi håper klubbene vil informere videre ut til sine klubbmedlemmer slik at vi når ut til aktuelle utøvere som kunne tenke seg å søke.

Invitasjon    Søknadsskjema