Opptak Team Øst Trial 2019-2020

 

NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2019-2020. Søknadsfrist er 1. desember 2018.

Team Øst Trial driftes i samarbeid med RØT og NMF Region Øst, og har vært i drift i flere år allerede. Dette er et satsningsteam for unge trialutøvere som ønsker seg opp og frem i vår region, som har langsiktige planer og målsetninger for sin satsning og vilje til å stå på for å nå sine mål. Team Øst Trial er ment å være første skritt på veien videre i satsningen.

Under finner dere invitasjon og søknadsskjema.

For mer info kan leder i NMF Region Øst, Geir Øyen, kontaktes på post@nmfregionost.no eller mobil 93219960. Foreldrekontakten i årets team kan også kontaktes hvis dere ønsker å høre mer om hvordan det har vært på teamet i år, Tormod Eggan, epost tormod.eggan@gmailcom.

Uttakssamling blir i løpet av januar neste år, søkere vil få nærmere info om sted og program for samlingen.

Vi håper klubbene vil informere videre ut til sine klubbmedlemmer slik at vi når ut til aktuelle utøvere som kunne tenke seg å søke.

Invitasjon    Søknadsskjema