Invitasjon til Sikkerhets- og Aktivitetslederkurs mars 2019

NB! Vi har måttet flytte kurset fra tidligere utlyst dato til 16. og 17. mars pga. forfall på kurslærer. Vi beklager dette!

Ny påmeldingsfrist er 10. mars.


NMF Region Øst inviterer til kurshelg 2. og 3. mars på Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta. 

Påmeldingsfrist er 24. februar. Felles påmelding via egen klubb. Klubbene bes benytte vedlagte excel-skjema nå de melder på sine kursdeltagere. 

Egen kursinvitasjon finner du på linken under.

 Invitasjon med program og info   Påmeldingsskjema for klubb

Krav til søker: Må være medlem i NMF tilknyttet klubb. Aldersgrense: 16 år.

Krav til forkunnskap:
Sikkerhetsleder: Inneha en form for ordinær utøverlisens (opplæringslisens teller ikke), eller ha gjennomført og bestått e-læringsteorikurs for utøverlisens.
Aktivitetsleder: Sikkerhetslederkurs (eller gammelt 20 timers aktivitetslederkurs)

*Link til til e-læringsteorikurs for utøverlisens finner du her hvis du ønsker å se hva teoridelen inneholder. For eventuelt å gjennomføre teoridel utøverlisens må du være pålogget. ID og passord er det samme som du benytter på Min Profil/Min Idrett.

Våre klubber trenger funksjonærer for å kunne holde aktivteten i gang, så vi håper dere benytter anledningen til å delta på kurs.

For mer info, kontakt Geir Øyen post@nmfregionost.no  eller mobil 93219960.

VELKOMMEN TIL KURSHELG!