Invitasjon NM Lag Trial 2015

Innbydelse til NM Lag Trial Trøgstad 26. september 2015

Klassene for NM Lag er:
NM Lag, NM Lag kvinner, NM lag junior

Det kjøres også en egen veteranklasse uten offisiell NM-status, hvor kravet til førerne er at de må fylle 30 år eller mer i løpet av 2015.

Mesterskapet er åpent for alle klubber som er tilsluttet NMF. Hver klubb kan melde på to lag i hver klasse. Hvert lag i NM Lag og NM Lag junior består av maksimalt fire utøvere. I NM Lag kvinner og i veteranlagene kan hvert lag ha maksimalt tre utøvere.

I tillegg er det mulig å melde på sammensatte lag i tre forskjellige klasser; Åpen rød, Åpen blå og Åpen grønn. Disse lagene kan bestå av maksimalt fire utøvere.

Det vises for øvrig til SR 81.1 angående klasser.
Påmelding: Påmelding gjøres på ett felles skjema for hele laget. Dette skjemaet finner du på klubbens nettside og vedlagt denne innbydelsen. Link påmeldingsskjema  og

Påmeldingen sendes: elin.vandevjen@gmail.com
Påmeldingsfrist: 11.09.2015

Ledsager: Utøvere under 16 år må ha ledsager. Ledsager må være over 18 år og medlem i NMF-tilsluttet klubb. På minst en av følgende tre måter må hun/han kunne dokumentere å være innforstått med de reglene som gjelder for trialkonkurransen NM-Lag:
1. Gyldig utøver- eller funksjonærlisens 2. Annet kompetansebevis på gjennomgått teori tilsvarende lisenskurs 3. Signere registreringsskjema for assistenter, og dermed erklære at hun/han kjenner til gjeldende regler.

Lagleder: Hvert lag skal ha en lagleder eller kontaktperson. Dette kan være en av deltakerne på laget eller en annen person. Skal lagleder kjøre sykkel, må vedkommende fremvise gyldig lisens.

Presentasjon fredag kveld
Vi håper utøvere og støtteapparat stiller opp klubbvis/lagvis, -gjerne i klubbantrekk dersom dere har det, til felles inntogsmarsj fredag kveld.. Der vil klubbene, lagene og utøverne bli presentert og NM-Lag offisielt åpnet. Lokalitet for dette annonseres ved innsjekk

Besiktigelse av seksjoner
Seksjonene kan besiktiges når en måtte ønske det. Det tas forbehold om endringer av seksjonene helt fram til løpets start.  NB: Det er ikke mulig å kjøre trialsykkel i transporten utenfor trialområdet før løpet starter!

For videre info: se vår nettside http://www.trogstadtrial.no og vår facebookside. https://www.facebook.com/trogstadtrial  Førerinfo legges ut her når den er klar og blir delt ut/slått opp ved innsjekk.

Ledsagere og mindere:
HUSK!! 6 km transport pr. runde. Etter løpets start er det ikke mulig å kjøre bil fra depot til trialområde.
Kjøring av uregistrert motorkjøretøy i transporten krever bruk av vest som utleveres i sekretariatet ved fremvisning av gyldig lisens (minimum grunnlisens.)
Registrert moped/mc kan benyttes på parallell offentlig vei, og det er også fullt mulig å benytte tråsykkel.

Velkommen til Trøgstad